วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โดรงานประดิษฐ์
เรื่อง การประดิษฐ์ของเหลือใช้

รายวิชา สร้างสรรค์ประโยชน์

จัดทำโดย
นาย ศิริพงษ์ ตุ้ยดา ม.4/8 เลขที่ 17
นาย วรวิทย์ ลครพล ม.4/8 เลขที่ 15

เสนอ
ครู ช่อพิกุล คุณประทุม

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา ค31203 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สำนักงานการศึกษาชัยภูมิเขต 30
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ


คำนำ
ในการทำโครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ์และการรีไซค์เคิล ได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากเอกสาร
ตำรากลายเล่มและรวบรวมความคิด เพื่อสามารถเขียนหรือแปรความหมายเรื่องที่เป็นนามประ-ธรรมให้เป็นรู้ประทำมากที่สุดเพื่อประสบผลสำเร็จในการเรียน สร้างสรรค์ประโยชน์
ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย ทางผู้จัดทำยินดีจะรับคำชี่แนะในการทำงานครั้งต่อไป
ผู้จัดทำ
นาย ศิริพงษ์ ตุ้ยดา
นาย วรวิทย์ ลครพล

หัวข้อโครงงาน : การรีไซค์เคิลกางเกงยีนส์
ผู้จัดทำ : นาย ศิริพงษ์ ตุ้ยดา
นาย วรวิทย์ ลครพล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ช่อพิกุล คุณประทุม
พ. ศ. : 2554

บทคัดย่อ

ความเป็นมา
ในการทำโครงงานนี้เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเหลือใช้ของเศษกางเกงยีนหรือเศษผ้านำมาดัดแปลงแก้ไขให้เป็นถุงผ้าที่มีลักษณะตามความคิดของเราเราสามารถกำหนดได้เองว่าจะเลือกรูปแบบไหนหรือใส่รวดลายแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบของเรา
วัตถุประสงค์
ในการศึกษาโครงงาน การประดิษฐ์ของเหลือใช้ สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี หรือทดลองทำดู ที่บ้านก็ได้

วิธีการดำเนินการ
การวางแผนการทำงาน เพื่อหาข้อมูลที่จะศึกษา หาความรู้จากหลายๆแหล่ง

สรุปผล
การทำโครงงานเรื่อง การประดิษฐ์ของเหลือใช้ ลุร่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก่อนหน้านี้ เพราะได้มีการเตรียมไว้เป็นอย่างดี

ที่มาและความสำคัญ
ในการศึกษาโครงงานเล่มนี้ เราอยากทราบว่า เมื่อประดิษฐ์ถุงผ้าออกมาแล้วถุงผ้านั้นจะมีลักษณะหรือรูปร่างแบบใดซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการประดิษฐ์ถุงผ้า
2. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ได้ถุงผ้าที่คลาสสิก
4. สามารถสร้างรายได้
5. นำของเหลือใช้มาทำให้มีคุณค่า
6. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงผ้า
7. เพิ่มมูลค่าของสินค้า

สมมุตติฐานในการประดิษฐ์

ได้ถุงผ้าที่มีรูปร่างคลาสสิกหรือลักษณะที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครและไม่ใครซ้ำที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขอบเขตการค้นคว้า

ในประประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้เป็นถุงผ้านั้นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ การเย็บผ้า การใช้เครื่องเย็บผ้า และรู้รูปทรงเลขาคณิต ต้องให้มีความชำนาญเพื่อที่จะได้ถุงผ้าที่สวยงาม และคลาสสิก
และสามารถศึกษาจากเว็บต่างๆเกี่ยวกับการประดิษฐ์กางเกงและถุงผ้าตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

1. ตัวแปรต้น : เศษผ้าที่เหลือใช้
2. ตัวแปรตาม ถุงผ้าที่ทำจากเศษผ้า
3. ตัวแปรควบคุม ได้กระเป๋าที่คลาสสิก

สถานที่การประดิษฐ์

บ้านเลขที่ 344/2 บ้าน ศรีพัฒนา ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัด ชัยภูมิ 36150

ระยะเวลาในการประดิษฐ์
เริ่มประดิษฐ์เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554


วิธีการดำเนินการประดิษฐ์

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

1. เลือกขัวข้อที่จะทำโครงงาน
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
3. จัดลำดับข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
4. ดำเนินการประดิษฐ์
5. ข้อคำปรึกษาจากผู้รู้วัสดุอุปกรณ์ ในการประดิษฐ์

1 กางเกงยีนส์เหลือใช้


2 กรรไกร3 มีดโกน4 เครื่องเย็บผ้า


5 ไม้บรรทัด


6 สายรัด

วิธีการประดิษฐ์

1. นำวัสดุอุปกรณ์ มาให้พร้อม2. ใช้ใบมีดโกนตัดขอบกางเกงยีนส์ ดังรูป3. นำไม้บรรทัดมาวัดแล้วใช้ปากกาขีดรูปทรงที่เราต้องการ และพร้อมจัดรูปทรง


4 นำไปเย็บที่เครื่องเย็บจักรหรือเย็บโดยการเนา(ไม่มีเครื่องจักร)


5 ก็จะได้กระเป๋าที่ทำจากกางเกงยีนเหลือที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้


6 เย็บสายรัดเข้ากับกระเป๋า ได้กระเป๋าที่คลาสสิกและไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร
สรุปผลการประดิษฐ์7 ได้กระเป๋าที่คลาสสิกและไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครสรุปผลการประดิษฐ์

หลังจากที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลที่จะทำงานประดิษฐ์เศษผ้า ให้เป็นผงผ้า
เราสามารถสรุปได้ก็คือ เมื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาครบแล้วและเมื่อทำการประดิษฐ์เสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าถุงผ้าที่ประดิษฐ์ จากเศษกางเกงยีนจะมีความโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัวสูง สามรถบอกได้ว่าผู้ใช้มีรสนิยมอย่างไรหรือแบบไหน
ความเป็นมาของกางเกงยีนส์
ยีนส์
ยีนส์ (อังกฤษ: Jeans) คือกางเกงที่ทำจากผ้าฝ้ายหยาบ แต่เพื่อความหลากหลายมักใช้ผ้าที่มีริ้ว เดิมทีผลิตเพื่อการทำงาน แต่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นเริ่มจากทศวรรษที่ 50 มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่าง ลีวายส์ แรงเลอร์ เป็นต้น ทุกวันนี้ยีนส์ถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่ได้รับความนิยมทั่วทุกมุมโลก มีหลากหลายรูปแบบและสีสัน
ประวัติ ยีนส์เริ่มมีครั้งแรกที่เมืองเจโนอา เมืองท่าของประเทศอิตาลี โดยจุดประสงค์เพื่อกะลาสีชาวเจนัว ไว้ใส่เพื่อรองรับต่อสภาพแห้งหรือเปียกได้ดี และสามารถถกขากางเกงได้ขณะอยู่บนดาดฟ้าเรือผ้ายีนส์ที่ทำขึ้นมาในนครเจโนอา กลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งทางประเทศอังกฤษสั่งนำเข้าผ้าชนิดนี้ ด้วยความทึ่งในความทนทาน และเรียกผ้านี้รวมๆว่า Fustian ซึ่งแปลว่าผ้าสีเนื้อหยาบ ต่อมาระหว่างที่เรือขนส่งสินค้าเดินทางจากอิตาลีมาอังกฤษ ต้องผ่านประเทศฝรั่งเศส ซึ่งคนเมืองเรียกเมืองเจนัวว่า แชน (Gênes) และเรียกสินค้าจากเจนัวว่า ชีน (Jene) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนมาเป็น ชอง (Jean) พอมาถึงอังกฤษ คนผู้ดีจะอ่านคำว่า Jean ว่า จีน หรือยีน เช่นเดียวกับคนอเมริกันที่พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อคนนำผ้ายีนส์นี้ไปตัดกางเกง ก็ต้องเป็นคำที่เติม s จึงเรียกว่า Jeans ยีนส์ จนกระทั่งราวปี ค.ศ. 1850 หรือ พ.ศ. 2393 ลีวาย สเตราส์ (Levi Strauss) ชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกได้ผลิตกางเกงยีนส์ในชื่อ ลีวายส์ โดยตั้งชื่อกางเกงยีนส์ตามชื่อผ้าฝ้าย โดยผ้าฝ้ายนำมาจากผู้ผลิตที่เมืองเจนัว (Genoa)

บรรณานุกรม

กางเกงยีนส์ทำมาจาก.ปีที่พิมพ์ 2553 . ค้นหาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554, จาก http://jeanth.com/?cat=3.
กางเกงยีนส์. ปีที่พิมพ์ 2553 . ค้นหาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554, จาก http://yokpalm.spaces.com.
กางเกงยีนส์คือยีนส์. ปีที่พิมพ์ 2553 . ค้นหาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554, จาก http://th.wikipedia.org/wiki.

1 ความคิดเห็น: